Now showing items 1-9 of 9

 • Implementace protokolu EtherCAT pro procesor ARM 

  Prítel, Pavol
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s protokolom EtherCAT a jeho následná implementácia na mikroprocesore ARM 437x od Texas Instruments. Primárne je práca zameraná na implementáciu slave zariadenia a vytvorenie aplikácie ...
 • Implementace protokolu EtherCAT pro SoC 

  Procháska, František
  Tato práce řeší implementaci EtherCAT master pro vývojovou desku Zybo s SoC typu Zynq-7000 s použitím FPGA logiky.
 • Modul pro řízení stejnosměrných motorů 

  Duz, Aleksei
  Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením řídicí jednotky pro řízení stejnosměrných motorů. Práce okrajově popisuje princip, na kterém je založen DC motor, způsob jeho řízení a možnosti získaní aktuální informaci o poloze. ...
 • Modul řízení krokového motoru pro poziční systém přes Ethernet 

  Raszka, Dan
  Tato práce se zabývá návrhem modulu řízení krokového motoru pro poziční systém přes Ethernet. Součástí této práce je rozbor zadání, návrh blokového zapojení, výběr použitých součástek a návrh prototypu komunikačního a ...
 • Použití EtherCAT bus couplers ve vývojovém prostředí NI LabVIEW 

  Svoboda, Filip
  Tato práce se věnuje sběrnici EtherCAT a jejímu použití pomocí prostředí NI LabVIEW. V první části je rozebrána teoretická část síťových prvků určených pro automatizaci. Následuje popis sběrnice EtherCAT a jejích výhod. ...
 • Řízení laboratorního modelu synchronních os 

  Koubík, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem řídícího programu pro synchronní model os a přestavbou tohoto modelu. První hlavní částí je popis modelu synchronních os. Tedy popis motorů a ostatních prvků modelu. Dále jsou potom probrány ...
 • Řízení nových technologií při sváření obalových materiálů v potravinářském průmyslu 

  Marek, David
  Hlavním úkolem práce je praktické ověření ultrazvukové metody svařování pro tvorbu sáčků, u kterých je zvýšená pravděpodobnost zboží ve svaru. Většina práce se zabývá naprogramováním bloku pro celkovou obsluhu ultrazvukového ...
 • Simulace průmyslových automatizačních protokolů 

  Surový, Roman
  Cieľom tejto práce je realizovanie pracoviska, ktoré bude simulovať sieťovú infraštruktúru priemyselných automatizačných protokolov. V tejto práci sa zameriavame a vykonávame analýzu priemyselných protokolov ModBus, Profibus, ...
 • Slave modul využívající komunikační protokol EtherCAT 

  Hadámek, Jakub
  Cílem práce je vytvořit slave modul využívající průmyslovou sběrnici EtherCAT. Práce je zaměřena na seznámení se s protokolem a jeho následnou implementaci do mikrokontroléru XMC4800 od firmy Infineon. Výsledkem je funkční ...