Now showing items 1-1 of 1

  • Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s. 

    Kristenová, Lenka
    Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů. Dále je zdokumentována situace ve firmě GEOtest Brno a proveden ...