Now showing items 1-1 of 1

  • Výkon realitní činnosti 

    Grauzľová, Žaneta
    Cieľom diplomovej práce je vymedzenie problémov v oblasti realitnej činnosti súvisiacich s podnikateľskou etikou, skúmanie podstaty ich vzniku a hľadanie možných riešení na zlepšenie súčasného stavu. Oboznámime sa s pojmom ...