Now showing items 1-2 of 2

  • Hardware a mechanická konstrukce robotu pro soutěž EUROBOT 

    Studený, Michal
    Bakalářská práce obsahuje shrnutí realizace mechanické konstrukce robotu pro soutěž EuRobot 2012. Úvodní část se věnuje náhledu na některé roboty z minulých ročníků a vybraným částem pravidel soutěže, které byly pro praktické ...
  • Řízení robotu pro soutěž EUROBOT 

    Plucnar, Libor
    Bakalářská práce je zaměřena na teoretický vývoj řídícího algoritmu pro mobilní robot na základě soutěže EuRobot a jeho následnou praktickou realizaci dle konkrétního zadání. Jsou navrženy dvě hlavní metody řízení robotu ...