Now showing items 1-2 of 2

  • BCH kódy 

    Frolka, Jakub
    Práce se zabývá problematikou zabezpečení dat pomocí BCH kódů. V práci jsou popsány BCH kódy v binární i nebinární podobě a jejich nejvýznamnější podskupina RS kódy. Dále jsou v práci popsány dekódovací metody Peterson-G ...
  • Srovnání algoritmů dekódování Reed-Solomonova kódu 

    Šicner, Jiří
    Práce se zabývá kódováním a dekódováním Reed-Solomonových kódů. Je zde obecně popsáno algebraické dekódování Reed-Solomonových kódů a následně podrobně popsány čtyři metody dekódování, konkrétně Berlekamp-Masseyův algoritmus, ...