Now showing items 1-2 of 2

  • Srovnání algoritmů dekódování Reed-Solomonova kódu 

    Šicner, Jiří
    Práce se zabývá kódováním a dekódováním Reed-Solomonových kódů. Je zde obecně popsáno algebraické dekódování Reed-Solomonových kódů a následně podrobně popsány čtyři metody dekódování, konkrétně Berlekamp-Masseyův algoritmus, ...
  • Užití počitačů v teorii čísel 

    Konečný, Zdeněk
    PARI/GP je poměrně málo známý matematický software, který byl navržen především pro rychlé výpočty v teorii čísel, ale našel své uplatnění i v dalších oblastech matematiky. Práce uvádí přehled základních příkazů PARI/GP a ...