Now showing items 1-3 of 3

 • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

  Nevřalová, Jana
  Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...
 • Studie přesnosti stabilitního výpočtu 

  Sotulář, Jiří
  Práce se zabývá přesností stabilitního výpočtu tlačených prutů. Ztráta stability vzpěrem je určována pomocí několika metod, které jsou vzájemně srovnávány. Práce je členěna do tří částí, které na sebe navazují. První část ...
 • Studie stabilitních problémů prutových konstrukcí 

  Piják, Jiří
  První části se zabývá studiem ideálního, zakřiveného prutu a významem Eulerovy kritické síly. Druhá část je věnována parametrům souvisejícími se stabilitními výpočty. Zejména je řešena problematika kritického zatížení ...