Now showing items 1-2 of 2

  • Funkce vyrovnávací komory 

    Březina, Michal
    Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu pro výpočet změny objemů kapaliny a průtoků v otevřené a uzavřené komoře při hydraulickém rázu. Práce rovněž obsahuje odvození základních rovnic hydromechaniky a teorii ...
  • Širokopásmová Francisova turbina 

    Pavlík, Jan
    Cílem této diplomové práce je hydraulický návrh oběžného kola širokopásmové Francisovy turbíny; kromě vlastních hydraulických výpočtů obsahuje i přehled použité teorie, modelování v SolidWorks a výpočet ve Fluentu.