Now showing items 1-1 of 1

  • Vyprazdňování rotující nádoby 

    Hideghéty, Attila
    Předložená bakalářská práce zpracovává děje spojené s hydromechanikou. Za vším stojí Eulerovy rovnice hydrostatiky, hydrodynamiky a Bernoulliho rovnice. Voda má v rotující nádobě charakteristickou hladinovou plochu. Při ...