Now showing items 1-10 of 10

 • Asistenční systémy v automobilech a jejich hodnocení podle směrnic Euro NCAP 

  Szabó, Ákos
  Cieľom bakalárskej práce bol vytvoriť prehlad o súčasných asistenčných systémov automobilov a preukázať ich vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. V prvej časti boli systémy kategorizované podľa ich charakteristiky a ...
 • Bezpečnost automobilů Škoda 

  Poláš, Maroš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na históriu a bezpečnosť automobilov značky Škoda. Prvá časť sa zaoberá históriou bezpečnosti ako aj históriou automobilov Škoda. Druhá časť je rozdelená na desaťročia a v nich sú popísané ...
 • Ochrana chodců a bezpečnost cestujících ve vozidle 

  Švancara, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců a bezpečností cestujících ve vozidlech. Popisuje jednotlivé prvky ochrany a zabývá se testy, které mají ověřit úroveň poskytované ochrany. Dává příklady budoucího směru vývoje ...
 • Počítačové simulace v oblasti bezpečnosti vozidel 

  Krkoška, Kamil
  Cílem této práce je zpracovat ucelený přehled současného stavu v oblasti bezpečnosti automobilů, konkrétních postupů a dosažených výsledků v této oblasti. Jsou zde stručně popsány konstrukční řešení pro zvýšení aktivní a ...
 • Simulace nárazu vozidla na dolní končetinu chodce 

  Jaška, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je simulace nárazu lidské nohy na systém čelní ochrany automobilu. V úvodní části práce uvádí požadavky kladené na soudobé prvky pasivní bezpečnosti s ohledem na mírnění následků srážky vozidla a ...
 • Srovnání vybraných silničních nehod se stávajícími nárazovými zkouškami 

  Rybková, Tereza
  Tato diplomová práce představuje přehled základních sil působící na vozidlo, základní metody analýzy nehodových dějů a sběr dat použitých při analýze nehod, přehled základních biomechanických kritérií a limitů používaných ...
 • Systémy pro ochranu chodců při srážce s vozidlem 

  Rupčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců při střetu s vozidlem. V první části je popsána historii bezpečnosti automobilů. Další část je zaměřena na hodnocení bezpečnosti vozidel. Následující kapitoly jsou věnovány ...
 • Testovací figuríny bočních nárazových zkoušek podle směrnic Euro NCAP 

  Lenděl, Michal
  Práce je věnována tématu testovacích figurín při bočních nárazových zkouškách podle směrnic Euro NCAP. Jsou vysvětleny základní pravidla a principy testů. Hlavní část práce se zabývá konstrukčním řešením figuríny ES-2. ...
 • Zařízení pro tažení vozidel při crashtestech 

  Šmalec, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zařízení pro tažení vozidel při crashtestech. Pojednává o tom, co to crashtest je a přibližuje některé nezávislé organizace zaměřené na bezpečnost. Dále se zabývá možnostmi pohonu zařízení ...
 • Zjednodušený parametrický model boční struktury 

  Smilek, Tomáš
  Zjednodušený parametrický model boční struktury DP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2010, str. 117, obr. 130, přílohy 0 Problematika diplomové práce je určena nárazovými zkouškami Euro NCAP, jmenovitě bočním ...