Now showing items 1-2 of 2

  • Financování projektu neziskové organizace z fondů EU 

    Baranyková, Michaela
    Práce řeší projekt financovaný z fondů EU zaměřený na vzdělávání (e-learning) reálné neziskové organizace - Komory daňových poradců ČR, a to z hlediska jeho dokumentace, přípravy, plánování a financování.
  • Implementace podnikatelského záměru financovaného z fondů EU 

    Marušincová, Blanka
    Diplomová práce je zaměřena na návrh postupu implementace podnikatelského záměru, který se týká vytvoření podmínek a inovativních opatření ke sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců výzkumné organizace. Druhá ...