Now showing items 1-9 of 9

 • Evropský sociální fond a financovní lidských zdrojů 

  Německá, Lenka
  Cílem této diplomové práce je objasnit možnosti financování z fondů Evropské Unie pro oblast rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Lemon, s.r.o., tedy především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v ...
 • Financování projektu neziskové organizace z fondů EU 

  Baranyková, Michaela
  Práce řeší projekt financovaný z fondů EU zaměřený na vzdělávání (e-learning) reálné neziskové organizace - Komory daňových poradců ČR, a to z hlediska jeho dokumentace, přípravy, plánování a financování.
 • FINANCOVÁNÍ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU 

  Vaňková, Lenka
  Předmětem této diplomové práce je návrh projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků společnosti Siemens Elektromotory s. r. o., závod Frenštát p. R. Tento projekt je zpracováván s cílem dosažení financování prostřednictvím ...
 • Financování z ESF 

  Kalousková, Dita
  Cílem této diplomové práce je objasnit fungování strukturálních fondů EU a především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v období 2007 - 2013. Práce se snaží systematicky postihnout téma regionální ...
 • Financování z ESF 

  Štursová, Klára
  Předmětem diplomové práce „Financování z ESF“ je studium a popis politiky hospodářské a sociální soudržnosti, dále Evropského sociálního fondu, jeho začlenění ve struktuře fondů Evropské unie, jeho cíle a užitky. Druhá ...
 • Implementace podnikatelského záměru financovaného z fondů EU 

  Marušincová, Blanka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh postupu implementace podnikatelského záměru, který se týká vytvoření podmínek a inovativních opatření ke sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců výzkumné organizace. Druhá ...
 • Návrh projektu financovaného z ESF 

  Pražáková, Lucie
  Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem této práce je zpracovat návrh projektu pro agenturu Motiv P, ...
 • Návrh projektu financovaného z ESF 

  Tošovská, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu projektu financovaného prostřednictvím Strukturálních fondů EU. Projekt je zaměřený na inovaci v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, speciálně pak pro studenty ...
 • Využití ESF při řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Blažková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav a jejím řešením pomocí využití finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti. Teoretická část práce se zaměřuje ...