Now showing items 1-16 of 16

 • Dopad evropských strukturálních fondů a evropské politiky na malé a střední podniky 

  Kašpar, Michal
  Diplomová práca popisuje malé a stredné podniky, ich rozvoj a podporu poskytovanú európskou politikou a štrukturálnymi fondami. Použitie relevantnej literatúry a prípradových štúdií umožnuje poskytnúť kritický pohľad na ...
 • Financování projektů města s podporou dotací 

  Partlová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování projektu obcí s podporou dotací. Zabývá se řešením dvou projektů, na kterých by měli být využity dotace ze strukturálních fondů EU nebo z fondů státního rozpočtu. ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Gomola, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá projektem, který zavádí výrobu inovovaného produktu. Teoretická část popisuje potřebné termíny a náležitosti. Ty jsou následně použity v analytické a návrhové části. Firma je nakonec schopna ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Císař, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti financování konkrétního projektu z fondů Evropské unie. Teoretická část definuje projekt a uvádí základy projektového managementu. V této části jsou rovněž popsány jednotlivé fondy ...
 •  Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Kujawa, Marek
  Cílem této bakalářské práce je charakteristika kohezní politiky Evropské unie a České Republiky. V teoretické částí jsou popsány dějiny Evropské unie, její základní informace, a také historie vývoje strukturální politiky. ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Maršounová, Eva
  Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností ...
 • Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU 

  Tůma, Jan
  Cílem práce je popsat strukturální politiku Evropské unie a České republiky. Včetně jejich nástrojů. Další část obsahuje seznámení s náležitostmi projektu a postup pro vypracování žádosti o podporu z evropských fondů. V ...
 • Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU 

  Sklenářová, Hana
  Práce se zaměřuje na Evropskou unii a fondy EU. Popis strukturální politiky a její historii, se zaměřením na strukturální fondy a fond soudržnosti. Dále je pozornost soustředěna na Evropské dotace získané z ROP jihovýchod. ...
 • Návrh projektu na nákup nových technologických zařízení financovaný ze strukturálních fondů EU 

  Hrózová, Michaela
  Cílem diplomové práce je tvorba návrhu projektové žádosti pro nákup nových technologických zařízení financovaný ze strukturálních fondů EU pro společnost GALATEK. Práce obsahuje charakteristiku strukturálních fondů EU a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šenk, Kamil
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení. Navrhuje způsoby finacování a možnosti získání podpory ...
 • Porovnání vybrané části hospodářské politiky v Maďarsku a České republice 

  Šíchová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na komparaci zemědělství České republiky a Maďarska. Komparace je prováděna pro období před a po vstupu obou zemí do Evropské unie. Cílem práce je sledovat dopad Společné zemědělské politiky na ...
 • Přehled a rozdělení legislativních dokumentů evropské unie v oblasti civilního letectví 

  Koláček, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu a rozdělení legislativních dokumentů v oblasti civilního letectví platných v Evropské unii podle jejich obsahu.
 • Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty 

  Chytka, Miroslav
  Cílem diplomové práce na téma „Regionální a strukturální politika EU – ekonomické a právní aspekty“ je popis všech důležitých aspektů regionální politiky EU a představení této politiky v rámci zcela konkrétního dotačního projektu.
 • Uplatňování DPH v zemích EU 

  Janíčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatňováním daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie a vracením této daně mezi státy Evropského společenství. Současně se věnuje Směrnici Rady, která byla k vracení daně sepsána, zboží ...
 • Využití evropského sociálního fondu pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy BDS spol. s r.o. 

  Jaško, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá spracovaním projektovej dokumentácie žiadosti o financovanie projektu vzdelávania zamestnancov spoločnosti BDS spol. s r. o. zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Európskeho ...
 • Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU 

  Hlavatý, Adam
  Diplomová práce pojednává o problematice obnovitelných zdrojů energie a možnostech financování výroby elektrické energie ze slunečního záření pomocí fondů Evropské unie. Součástí práce je studie proveditelnosti a návrh ...