Now showing items 1-3 of 3

 • Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině 

  Šponer, Jan
  Diplomová práce se zabývá modifikací stávající pozemní verze letounu EV-55 pro možnost přistání na vodní hladině. Snahou je najít takovou variantu, která nepovede k výrazným konstrukčním zásahům do draku letounu a bude ...
 • Úprava letounu EV-55 na požární verzi 

  Petruška, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá přestavbou dvoumotorového letounu EV-55 vyvíjeného společností Evektor s.r.o. na požární verzi. Konstrukční úprava odpovídá předpisu CS-23 Amendment 3. Nejprve je provedena studie a porovnání se ...
 • Výrobci letadlové techniky v ČR po roce 1993 

  Pitner, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobci letadlové techniky v České republice po roce 1993. Hlavní náplň tvoří abecedně ucelený přehled tradičních firem. Zpočátku je kladen důraz na historii a okolnosti vzniku jednotlivých ...