Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční návrh s využitím přepisovacích systémů 

    Hýsek, Jiří
    Tato práce se zaměřuje na problematiku evolučního návrhu, věnuje se zejména problému zakódování kandidátního řešení. Běžně používané techniky evolučního návrhu pracují s kódováním kandidátního řešení, které není vhodné pro ...
  • Evoluční návrh umělé neuronové sítě 

    Jílek, Tomáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na Neuronové sítě, Genetické algoritmy a evoluční návrh. První část popisuje Neuronové sítě, jejich historii, učení, způsob použití a Genetické algoritmy, jejich části, operátory a použití. ...