Now showing items 1-10 of 10

 • Akcelerace genetického algoritmu s využitím GPU 

  Pospíchal, Petr
  Tento text představuje diplomovou práci se zaměřením na akceleraci Genetických algoritmů s použitím grafických čipů. První část popisuje Genetické algoritmy a s ním související populaci, chromozom, křížení, mutaci a selekci. ...
 • Design of Passive Analog Electronic Circuits Using Hybrid Modified UMDA algorithm 

  Slezak, J.; Gotthans, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  Hybrid evolutionary passive analog circuits synthesis method based on modified Univariate Marginal Distribution Algorithm (UMDA) and a local search algorithm is proposed in the paper. The modification of the UMDA algorithm ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • Evoluční algoritmy 

  Bortel, Martin
  Práce se zabývá principy a základními vlastnostmi Evolučních a Genetických algoritmů. Jsou zde rozebrány operátory mutace, křížení a selekce a možnosti ukončení algoritmu. Uvedeny jsou příklady využití evolučních a genetických ...
 • Evoluční návrh umělé neuronové sítě 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na Neuronové sítě, Genetické algoritmy a evoluční návrh. První část popisuje Neuronové sítě, jejich historii, učení, způsob použití a Genetické algoritmy, jejich části, operátory a použití. ...
 • Genetický návrh klasifikátoru s využítím neuronových sítí 

  Tomášek, Michal
  Cílem této práce je genetický návrh neuronových sítí, jenž budou schopné provádět klasifikaci v rámci různých klasifikačních úloh. K vytváření těchto neuronových sítí je použit algoritmus vycházející z algoritmu NeuroEvolution ...
 • Inteligentní webový plánovač práce 

  Halfar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím evolučních algoritmů při tvorbě informačního systému, jenž umožňuje inteligentně rozkládat zadanou práci mezi skupinu jeho uživatelů. K řešení problému využívá hlavně genetické ...
 • Koevoluce obrazových filtrů a detektorů šumu 

  Komjáthy, Gergely
  Táto práce se zabývá vytvořením obrazových filtrů pomocí koevolučních algoritmů. Práce obsahuje popis evolučních algoritmů, zaměřený hlavně na genetické programování, kartézské genetické programování a koevoluci. Čtenář ...
 • Toolbox pro vícekriteriální optimalizační problémy 

  Marek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou více-kriteriálních optimalizací. Je vysvětleno, která řešení jsou optimální při použití více konfliktních kriteriálních funkcí a jak tato optimální řešení (Paretovo čelo) v množině možných ...
 • Užití genetického programování v návrhu digitálních obvodů 

  Hejtmánek, Michal
  Cílem této práce bylo nastudování evolučních algoritmů a jejich využití pro návrh digitálních obvodů. Především jsem se zaměřil na genetické programování a jeho rozdílný způsob zacházení se stavebními bloky ve srovnání s ...