Now showing items 1-8 of 8

 • Financování projektu z fondů EU 

  Dodek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na financování projektu neziskové organizace. V práci jsou zmíněny jednotlivé návrhy možnosti financování a jejich zhodnocení. Jednou z těchto možností je také čerpání dotace z fondů Evropské ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Šoba, Jozef
  Diplomová práce se zabývá posouzením způsobů financování investičního záměru společnosti se zaměřením na možnost financování projektu z fondů Evropské Unie. V teoretické části jsou diskutovány formy financování ze zdrojů ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Zimolová, Lenka
  Cílem práce jsou možnosti financování určitého projektu v podniku a komparace s ostatními způsoby financování a zjištění, zdali se ve výrobním podniku uskuteční financování konkrétního projektu formou dotace z fondů Evropské ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Hercíková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na možnost financování projektů ze zdrojů EU. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou definovány pojmy týkající se Evropské Unie, fondů EU a základy projektového managementu. ...
 • Kritická analýza rozšiřování Eurozóny 

  Antal, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu rozšíření Evropské měnové unie - Eurozóny, s důrazem na to, které ekonomiky jsou vhodní potenciální kandidáti a podmínky jejich připojení, s pro makroekonomický užitek měnové ...
 • Porovnání vybrané části hospodářské politiky v Maďarsku a České republice 

  Šíchová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na komparaci zemědělství České republiky a Maďarska. Komparace je prováděna pro období před a po vstupu obou zemí do Evropské unie. Cílem práce je sledovat dopad Společné zemědělské politiky na ...
 • Vliv dotační politiky z národních a evropských zdrojů v zemědělském podniku 

  Vojnová, Petra
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání financí ve formě dotací z národních fondů i fondů EU a problémy spojené s jejich získáváním. Práce obsahuje návrh strategických postupů, které při dodržení napomůžou k získání ...
 • Vývoj EU - komparace České a Slovenské republiky ve vybraném odvětví 

  Dvořáková, Petra
  Cílem diplomové práce je vytvořit komparaci ekonomiky členských zemí mezi Českou republikou a další členskou zemí Evropské unie. Touto další členskou zemí bylo vybráno Slovensko, které se České republice podobá, má s Českou ...