Now showing items 1-5 of 5

 • Architektonický výraz obytných staveb energeticky efektivní výstavby 

  Gerö, Jiří
  Dnešní doba vytváří obrovský tlak na šetření energiemi, a to vzhledem k jejich vysokým cenám. Do budoucna je evidentní, že energie se budou nadále zdražovat. Tuto skutečnost si uvědomují nejenom představitelé Evropské unie, ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kupec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním projektů ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro tyto fondy jsou vymezeny velké finanční prostředky, a proto se na ně snaží dosáhnout co nejvíce subjektů. Hlavním cílem je ...
 • Problematika harmonizace přímých daní v Evropské unii 

  Manclová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se harmonizace přímých daní, v krátkosti daní nepřímých a základních údajích o vzniku Evropské Unie. Součástí práce je také průzkum, na jehož základě bude zjištěn názor ...
 • Sociální zabezpečení zaměstnanců v Evropské unii 

  Volná, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou koordinace systémů sociálního zabezpečení na unijní i vnitrostátní úrovni. Předkládá základní rozbor příslušné unijní právní úpravy. Na modelových příkladech je rovněž prezentována ...
 • Zdaňování příjmů z kapitálu v České republice a ve vybraných státech Evropské unie 

  Jurčáková, Renata
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzických osob z kapitálového majetku. Bakalářská práce se zabývá platnou legislativou v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. Součástí práce je také srovnání ...