Now showing items 1-20 of 39

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Wahed, Sam
  Bakalářská práce analyzuje prostřednictvím statistických a demografických metod strukturu populace České republiky v minulém vyjádření a v budoucí projekci, ve vztahu k její práceschopnosti. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Švik, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením zákazníků vybrané firmy pomocí fuzzy logiky. Navrhnutý fuzzy systém umožňuje vyhodnocovat jednotlivé zákazníky a slouží jako podpora pro rozhodování.
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů 

  Pokorný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů výběrového řízení veřejné zakázky. Popisuje použité metody a postupy pro hodnocení dodavatelů za využití fuzzy logiky a fuzzy množin. Cílem je navržení ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Vicenová, Ivana
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelu pre rozhodovanie medzi dodávateľmi hutníckeho materiálu pre firmu VÚEZ, a.s. Levice. Popisuje metódy a postupy tvorby modelu. Cieľom je vytvoriť rozhodovací systém, ktorý ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Kutláková, Klára
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů, které umožní vybrat nevhodnějšího dodavatele pro stavbu nové pobočky společnosti. Modely jsou založeny na využití základních principů fuzzy logiky. Navrhnuté fuzzy modely umožňují ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Mandincová, Veronika
  Diplomová práce pojednává o využití fuzzy modelu při hodnocení stavebních firem. Tento model slouží pro jednodušší a rychlejší způsob při rozhodování, který z daných uchazečů o rekonstrukci bytového domu je nejvhodnější. ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Čecháková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů, které umožňují vyhodnotit jednotlivé dodavatele nabízející plastová okna. Navrhnutý model využívá k hodnocení fuzzy logiku a slouží po podporu rozhodování. Model lze s drobnými ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Šeda, Martin
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů vybrané firmy pomocí fuzzy logiky. Navrhnutý fuzzy systém umožňuje vyhodnocovat jednotlivé nabídky a slouží jako podpora pro rozhodování.
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Papoušek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů společnosti GMA Stanztechnik s. r. o. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku na Ukrajině 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem teto práce je finanční hodnocení podniku “Univest PrePress”, s.r.o. na Ukrajině. V teoretické části práce budou přívedené informace nezbytné pro finanční analýzu a v praktické části bude provedená samotná analýzy ...
 • Informační systém s interpretem pro zpracování měřených veličin a jejich vizualizaci 

  Šifra, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového informačního systému pro správu výkonnostních testů sportovních lezců Českého horolezeckého svazu. Systém je implementován v jazyce PHP s využitím frameworků ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Vaňková, Denisa
  Táto práca sa zaoberá činnosťou matematických a štatistických metód na podporu vývoja softvérovej aplikácie. Softvérová aplikácia je zameraná na zásoby v podniku, ich obstarávanie a udržiavanie v sklade a je prioritne ...
 • Matematické modelování úloh výrobního plánování 

  Poláchová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního plánování prostřednictvím programu MS Excel. Práce obsahuje návrh rozšíření doplňku Řešitel o uživatelsky přívětivé funkce, které usnadní optimalizaci podnikových procesů.
 • Možnosti spolupráce prostředí Matlab s dalšími programy a programovacími jazyky 

  Štefek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na možnosti prostředí Matlab. Možnosti ve smyslu sdílení nebo zpracování dat mezi Matlabem a jinými programovacími jazyky a programy. Práce si klade za cíl vytvořit návod a přehled v těchto možnostech ...
 • Návrh a implementace docházkového systému v malém podniku pomocí VBA 

  Petruška, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací docházkového systému v malém podniku. Součástí návrhu je i ekonomická výhodnost řešení pro daný podnik.
 • Návrh aplikace Dashboard pro společnost Vodafone Czech Republic a.s 

  Bartoň, Roman
  Diplomová práce pojednává o novém návrhu aplikace Dashboard pro společnost Vodafone Czech Republic. Aplikace Dashboard slouží k monitoringu prodeje na značkových prodejnách společnosti. Cílem práce je navrhnout zbrusu novou ...
 • Návrh na zavedení metodiky řízení projektu do firmy 

  Vojta, Lubomír
  Tato práce řeší problematiku řízení projektu v konkrétní stavební firmě, která se s projekty setkává denně. Zaměřil jsem se na analýzu konkrétního projektu v této firmě, který byl již zdárně realizován. Tato analýza sloužila ...
 • Návrh na zvýšení efektivnosti práce v dané firmě s použitím VB 

  Lepeň, Róbert
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a následne uviesť do praxe riešenie, ktoré bude pomáhať zvyšovať efektívnosť práce na pracovisku v danom podniku. Súčasťou práce bude analýza daného konkrétneho problému a následná ...
 • Návrh softwarové podpory pro analýzu bodu zvratu 

  Městka, Milan
  Tématem této bakalářské práce je návrh softwarové podpory pro určení bodu zvratu podniku. Návrh je realizován ve spolupráci s firmou ZZN Pelhřimov a.s. V úvodu práce je teoreticky popsán bod zvratu a vývojové prostředí VBA ...
 • Návrh systému pro zpracování dat hodnocení zaměstnanců 

  Boštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro hromadné zpracovávání dat hodnocení zaměstnanců ve firmě IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. Vstupní data jsou poskytována zaměstnanci oddělení ve formě ...