Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace proudění výfukových plynů ve výfukovém systému traktorového motoru 

  Létal, Filip
  Předmětem této diplomové práce je optimalizace proudění výfukových plynů ve filtru pevných částic s použitím CFD simulací. První část práce je zaměřena na problematiku emisí vznětových motorů a systémy snižování emisí se ...
 • Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

  Chytil, Ivo
  Diplomová práce na téma Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel se zabývá problematikou produkce oxidu uhličitého ze spalování paliv. V první části práce jsou teoretické metody výpočtu ...
 • Systémy DPF a SCR 

  Novodomský, Tomáš
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá systémami pre znižovanie emisii z výfukových plynov vznetových motorov. Prvá časť práce je venovaná zloženiu výfukových plynov a emisným normám. Práca rozoberá vznik pevných častíc, ...