Now showing items 1-2 of 2

  • Testování ventilačních vyústek pro kabinu osobního vozu 

    Dohnal, Martin
    Tato práce se zabývá experimentálním testováním ventilačních vyústek kabiny osobního vozu. V úvodní části jsou obecně charakterizovány vlastnosti proudění vzduchu a vlastnosti proudu vzduchu vycházejícího z vyústky. ...
  • Webový nástroj pro párový test obrázků 

    Ševčík, Vít
    Cílem této bakalářské práce je vytvoření internetové aplikace pro experimentální vyhodnocení multimediálních dat (obrazu a videa) pomocí párového testování. V práci jsou popsány další psychofyzikální metody pro experimenty, ...