Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální zařízení v oblasti studia kontaktní únavové životnosti 

    Popelka, Ondřej
    Práce podává přehled o experimentálních zařízeních, určených ke studiu kontaktní únavové životnosti strojních prvků. Popisuje základní zařízení s disky i s valivými elementy. Specifikem těchto zařízení je jejich užití při ...
  • Konstrukce simulátoru axiálního segmentového ložiska 

    Sedlačík, Jan
    Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru axiálního segmentového ložiska. Experimentální zařízení je navrženo pro studium tenkého mazacího filmu mezi segmentem axiálního ložiska a skleněným diskem. Snahou ...