Now showing items 1-7 of 7

 • Generování grafů v DIAdemu z LabVIEW 

  Kučera, Karel
  Cílem této práce je vytvoření programu který bude vytvářet a ukládat grafy pomocí programu DIAdem. Program je rozdělen do dvou částí kdy jedna se nachází v prostředí LabVIEW a druhá jako script v jazyce VBS. Výsledné řešení ...
 • Hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny 

  Polák, Josef
  Disertační práce se zaměřuje na aktuální problematiku hodnocení komerčního rizika v mezinárodním obchodě, konkrétně do oblasti hodnocení komerčního rizika při exportu do Číny. Předložená disertační práce představuje výchozí ...
 • Nástroj pro zpracování kontaktů na platformě Android 

  Kasala, Viliam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který je schopen na / z paměťové karty importovat, exportovat a synchronizovat údaje o kontaktech uložených v nativním programu systému Android. Nástroj ...
 • Strategie vstupu firmy na zahraniční trh 

  Gebauerová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategie vstupu firmy na zahraniční trh. V teoretické části práce je pojednáno o jednotlivých strategiích, jsou zmíněna jejich pozitiva a negativa spolu s dynamičností vstupu ...
 • Synergetika a samoorganizace v ekonomice 

  Balúch, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výzkum synergie a samoorganizace v ekonomice. Motivací pro zpracování této diplomové práce bylo přistoupení České republiky a dalších devíti států do Evropské unie 1. května 2004. ...
 • TERRA INCOGNITA - LOTYŠSKO - EXPANZE ZNAČKY ZETOR NA MÍSTNÍM TRAKTOROVÉM TRHU 

  Pipal, David
  Tato diplomová práce analyzuje různé modely zastoupení při průniku na lotyšský traktorový trh společností Zetor a předkládá veškeré nezbytné informace k této problematice potřebné. Závěrem jsou navržené metody zastoupení ...
 • Vnímání komerčního rizika při exportu do Číny 

  Polák, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-03)
  Purpose of the article: The general conception of risk associated with the international trade and risk classification bear the same patterns, however, as far as the commercial risk is involved, the particular definition of ...