Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh optimálního financování pořízení dlouhodobého majetku podniku 

  Tomanová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování osobního automobilu v podmínkách české obchodní společnosti a následně rakouské obchodní společnosti. Obsahuje návrhy na optimální formu financování v obou ...
 • Výběr vhodné formy externího financování nového zařízení 

  Ryšavý, Jakub
  Diplomová práce popisuje problematiku financování nákupu dlouhodobého majetku z externích zdrojů v konkrétní společnosti. Zabývá se analýzou nabídek bankovních úvěrů, finančního leasingu a jejich vzájemného porovnání. Na ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Kinclová, Petra
  Diplomová práce řeší problematiku financování při pořízení dlouhodobého majetku z externích zdrojů společnosti. Zabývá se detailněji analýzou produktů leasingových společností a bankovních institucí, zejména analýzou ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Kovanda, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování podniku. Jednotlivé bankovní produkty a služby jsou v teoretické části práce obecně definovány a následně jsou v praktické části mezi sebou porovnány. ...