Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace obvodového pláště administrativní budovy v České 

    Burget, Martin
    Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy realizace obvodového pláště administrativní budovy v České. Obvodový plášť je částečně železobetonový a částečně z cihelných bloků, zateplený kontaktním zateplovacím ...
  • Vliv technologie provádění fasádního systému na cenu objektu 

    Kuntová, Zdeňka
    Cílem této práce je porovnat mezi sebou jednotlivé fasádní systémy a vybrat ten, který při dodržení doporučovaných normových hodnot tepelného odporu obvodového pláště bude mít nejnižší pořizovací náklady získané na základě ...