Now showing items 1-4 of 4

 • The Evaluation of Gambling Sector's Social Costs in Lithuania 

  Šimberová, Iveta; Zitkiene, Rima; Macerinskiene, Irena; Geneliene, Greta (Kaunas University of Technology, 2020-12-31)
  This article analyses the social costs of gambling sector in Lithuania. The aim of the research is to evaluate the change of gambling sector's gambling gross revenue according to the established right to submit a request ...
 • Hodnocení externalit 

  Aclerová, Veronika
  Bakalářská práce pojednává o externalitách neboli o vedlejších vlivech, které vznikají během ekonomických rozhodnutí. Jedná se o přenesení výnosů nebo nákladů na jiný subjekt než ten, který tento vliv způsobil. Práce ...
 • Hodnocení externalit 

  Maselli, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení externalit, jinak nazývané vedlejší vlivy, kdy je buď přímo, nebo nepřímo působeno na rozhodnutí a chování subjektů v souvislosti se vznikem dodatečných výnosů nebo nákladů těmto ...
 • Hodnocení externalit 

  Gertnerová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá problémem externalit u výrobního podniku, které negativně nebo pozitivně ovlivňují okolí podniku. Důležitým tématem této práce je jejich vznik v procesu výroby i spotřeby. Práce popisuje jejich ...