Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení tenzidů v hasebních prostředcích 

    Janebová, Bibiana
    Pěnidla se dnes používají jako základní hasicí látka při požárech hořlavých kapalin (především uhlovodíků), při požárech dopravních prostředků, úniku chemických látek, ekologických nehodách a s rozvojem průmyslu jejich ...