Now showing items 1-1 of 1

  • Studie silnice I/43 u města Štíty 

    Babík, Maroš
    Cieľom diplomovej práce je vypracovanie štúdie cesty I / 43 pri meste Štíty. Štíty sa nachádzajú v Olomocukom kraji. Ležia 55 km severozápadne od krajského mesta Olomouc. Dôvodom štúdie je spracovanie a preverenie trasy z ...