Now showing items 1-2 of 2

  • Nosná konstrukce planetária v Šumperku 

    Nosková, Denisa
    Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce planetária nad kruhovým půdorysem. Konstrukce je uvažována ve tvaru polokoule s průměrem 26 metrů. Návrh kopule je vytvořen v několika variantách, a to jako ...
  • Výstavní pavilon 

    Shánělová, Lenka
    Obsahem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce výstavního pavilonu, který je tvořen sloupy, kopulí, lucernou a zavěšenou lávkou. Objekt bude sloužit k pořádání výstav přednášek organizovaných městem Trutnov. V práci ...