Now showing items 1-20 of 79

 • 3D FDM tiskárna Rebel II a parametry tisku 

  Pištek, Patrik
  Práca sa zaoberá problematikou 3d tlačiarní typu RepRap. V úvodných kapitolách je uvedená prestavba, dôvody prestavby a základné komponenty 3d tlačiarne. Nasleduje voľba menej používaných materiálov PETG a nylon. V ...
 • 3D FDM tiskárna reprap a parametry tisku 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné poznatky o domácím 3D tisku technologií FDM. Podstatou práce je demonstrovat nabyté znalosti formou stavby 3D tiskárny, která je schopná částečné sebereplikace, a zhodnocení jejich technologických ...
 • 3D tiskárna 

  Ctibor, Jiří
  Diplomová práce se zabývá tématikou 3D tisku, konkrétně výrobou hardwaru řídicí a výkonové elektroniky pro tiskárnu s technologií FDM. Práce po jejím prostudování nabízí čtenářovi přehled o základních technologiích 3D ...
 • 3D tiskárna FDM se zabudovaným podavačem materiálu 

  Puchta, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem FDM 3D tiskárny se zabudovaným podavačem materiálu, který mimo jiné slouží i pro měření zbývajícího materiálu. Cílem této práce je konstrukční návrh 3D tiskárny o minimálním ...
 • 3D tiskárna typu CoreXY 

  Doubrava, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématikou 3D tiskáren, konkrétně konstrukcí kinematického typu CoreXY. Obsahuje přehled základních technologií 3D tisku a seznamuje čtenáře s technologií Fused Deposition Modeling. Věnuje se také ...
 • 3D tiskárna typu Delta 

  Němec, Radek
  Tématem této diplomové práce je návrh a konstrukce FDM delta 3D tiskárny obsahující 32bitovou elektroniku, magnetickou tiskovou hlavou a další potřebné periferie. Úvodní kapitoly se věnují teoretickému rozboru problematiky ...
 • Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro výrobu funkčního příslušenství ručního kuchyňského robota 

  Štancl, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti pomocí metody Fused deposition modeling a ekonomickým porovnáním této výroby s jinými výrobními technologiemi. Danou součástí je příslušenství ručního kuchyňského robota, ...
 • Aplikace moderních 3D technologií pro výrobu krytu klíče pro automobil 

  Franc, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je výroba krytu klíče od automobilu pomocí moderních 3D technologií. Počítačový model byl vytvořen v prostředí programu Autodesk Invetor Professional a součást vytištěna metodou Fused Deposition ...
 • Aplikace Rapid Prototyping pro výrobu modelů vojenské historické techniky 

  Malý, Ondřej
  Práce se zabývá procesem výroby a následným zhodnocením vyrobených modelů historické drezíny Steyr K2670 v měřítku 1:120. Pro zhotovení produktu byla použita technologie rapid prototyping, která vytváří objekty na základě ...
 • Application of Linear Optimization on Parameters of 3D FDM Print 

  Zemčík, Oskar; Sedlák, Josef (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019-07-25)
  Nowadays, a fused deposition modelling (also called “FDM”) belongs to one of the most widespread additive methods of 3D print. It allows producing both models for functional verification or casts and functional components. ...
 • Biokompozitní materiál pro 3D tisk v regenerativní medicíně 

  Svoradová, Kateřina
  Předkládaná práce se věnuje přípravě materiálu k využití v regenerativní medicíně na bázi poly(3-hydroxybutyrátu) a jeho následnou charakterizací. Kromě poly(3-hydroxybutyrátu) byly použity materiály kyselina polymléčná ...
 • Delta 3D Printer Construction With 32-Bit Electronics 

  Němec, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with the construction of delta 3D printer, including all necessary peripherals. Paper mentions benefits of delta 3D printers in comparison with the most common cartesian type of 3D printers. The main part ...
 • Držák plastových strun pro profesionální technologii 3D tisku FDM 

  Puchta, Daniel
  Cílem bakalářské práce je vyvinout držák strun pro technologii 3D tisku metody FDM, který umožní monitoring zbývajícího a spotřebovaného materiálu během tisku a který zajistí bezproblémové odvíjení cívky s tiskovou strunou. ...
 • Experimentální biomechanická protéza ruky 

  Lux, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu experimentální biomechanické protézy ruky, a jeho následnou realizací v podobě funkčního prototypu. Velikost protézy odpovídá velikosti ruky dospělého muže. ...
 • Hybridní biopolymerní kompozity pro 3D tiskové aplikace 

  Menčík, Přemysl
  Předkládaná práce popisuje termické a mechanické chování změkčených bio-plastů a bio-kompozitů se zaměřením na použití v 3D tisku. Zkoumán byl vliv chemické struktury změkčovadla na bázi derivátů kyseliny citronové na ...
 • Innovation Of The Control System Of Fused Deposit Modeling Low-Cost 3D Printer 

  Ctibor, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes new hardware conception of the control system of Arduino based RepRap Low-Cost 3D printer. Firstly, there is slightly introduced the general structure of the control systems of these printers. Then the ...
 • Kompozitní tisk pro 3D FDM tiskárnu 

  Műller, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku založené na metodě FDM. Tato varianta je zaměřená na možnosti tisku pomocí dvou extruderů, tak aby bylo možné tisknout kompozitní díly. Jsou zde blíže popsány ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro materiály s vyšší pevností 

  Žlebek, Michal
  Práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM a možnostmi testování optimálních podmínek tisku pro různé materiály. Cílem této práce je konstrukční návrh a výroba experimentálního zařízení, které umožní tyto podmínky ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken 

  Chaloupka, Matyáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM s důrazem na tisk materiálů s příměsí karbonových vláken. Cílem této práce je konstrukční návrh FDM 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro velkorozměrové díly 

  Březina, Josef
  Tato práce je zaměřena na konstrukci velkoformátové 3D tiskárny. Cílem této práce je návrh a výroba funkčního prototypu tiskárny využívající technologii FDM s využitelnými pracovními rozměry (520 x 520 x 480) mm. Zkonstruovaná ...