Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza biologicky významných látek 

  Maděránková, Denisa
  V této diplomové práci jsou popsány vybrané metody Ramanovy spektroskopie jako je povrchově zesílená Ramanova spektroskopie a jednomolekulová Ramanova spektroskopie. Také jsou zde uvedeny základy numerických metod „Discrete ...
 • Numerická simulace šíření tepla s využitím GPU 

  Hradecký, Michal
  Tato práce se zabývá numerickou simulací šíření tepla v lidských tkáních. Navržený algoritmus pracuje s metodou konečných diferencí v časové doméně (FDTD), kterou aplikuje na řídící rovnici popisující tento systém. Pro ...
 • Simulace šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru 

  Černý, Filip
  Tato práce se zabývá problematikou a řešením simulace akustiky uzavřených prostorů. Úvodem práce je seznámení se zvukem jako vlněním a jeho chováním v uzavřeném prostoru. Dále se text zabývá výpočetními metodami akustiky ...
 • Využití metody FDTD k modelování zobrazování v biofotonice 

  Říha, René
  Diplomová práce se zabývá ověřením praktické využitelnosti metody FDTD pro simulaci zobrazování v koherencí řízeném holografickém mikroskopu. Byly podrobně prozkoumány různé možnosti určení matice rozptylu a vybrán optimální ...