Now showing items 1-7 of 7

 • Algoritmy pro dekódování Reed-Solomonova protichybového kódu 

  Tieftrunk, Tomáš
  Práce pojednává o problematice zabezpečení dat proti výskytu chyb Reed Solomonovým kódem. Jedná se o blokový, cyklický, systematický kód, pracující se znaky. Proces dekódování, tedy opravování chyb, je výpočetně náročný. ...
 • DAB+ Network Implementation in the Czech Republic and Impact of the Audio Coding on Subjective Perception of Sound Quality 

  Zyka, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  Digital Audio Broadcasting (DAB+) is becoming a reality in the Czech Republic. The first nationwide DAB+ network, based on the regular broadcasting, is being completed. This paper presents the principles that were used to ...
 • Digitální pozemní televizní vysílání DVB-T/H a DVB-T2 

  Pospíchal, Martin
  Diplomová práce porovnává standardy pro digitální pozemní televizní vysílání první generace DVB-T/H a druhé generace DVB-T2 s důrazem kladeným především na modulátor, tedy kanálové zabezpečení signálu proti vlivu rušení ...
 • Laboratorní pracoviště pro měření vlastností DVB-T2/T2-Lite 

  Krejčíř, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního pracoviště pro měření vlastností systému DVB-T2 a DVB-T2-Lite. Oba standardy pro digitální pozemní televizní vysílání jsou podrobně popsány. Při samotném měření ...
 • Laboratory Workplace For Measuring Performances Of Dvb-T2/T2-Lite Systems 

  Krejčíř, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper presents a simple measurement setup to explore performances of DVB-T2/T2-Lite systems. The proposed concept is realized in a form of measurement workplace in laboratory conditions and an appropriate measurement ...
 • Simulace protichybového zabezpečení v ADSL modemech 

  Bernat, Zbyněk
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit model protichybového systému použitého v ADSL modemech, který bude schopen ověřit svá jednotlivá nastavení pomocí testovací metody specifikované v doporučení G.996.1. Práce ...
 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Kašpar, Jaroslav
  Diplomová práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá významnou skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit binární data před nezávislými chybami. Bose, Chaudhuri a Hocquenghem (BCH) kódy využívají Galoisova ...