Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace přenosu DVB-S2 

    Klíma, Jindřich
    Tématem mé diplomové práce byl druhý standard satelitní digitální televize, DVB-S2. Je sepsán princip digitální televize a první standard DVB-S. Dále je popsán samotný vznik a charakteristika standardu DVB-S2, nové použité ...