Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza použití metody "okamžitého středu otáčení" při výpočtu netypických svarů v numerickém výpočtovém modelování 

  Babišta, Jan
  Spojování materiálu pomocí svařování je značně využívaná metoda, pro svoji rychlost, ekonomičnost a možnost automatizace. Ovšem pokud jde o návrh svarového spoje zatíženého staticky a jeho simulaci pomocí MKP, pak dochází ...
 • Analýza rámu silničního kola 

  Šustr, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá MKP analýzou tuhosti rámu silničního kola REPETE R2: REASON dle metodiky testování tuhosti v laboratořích EFBE. Teoretická část popisuje nejdůležitější fakta ohledně konstrukčního řešení ...
 • Deformačně napěťová analýza stehenní kosti s využitím dat z počítačové tomografie 

  Nečas, David
  Oblast klinické biomechaniky je v současné době velmi rychle se rozvíjející inženýrskou disciplínou. Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou krčku stehenní kosti. Velká pozornost je přitom věnována tvorbě ...
 • Hnací ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Vítek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru se zadanými parametry pro hlavní válec (vrtání, zdvih, atd.). Práce je rozdělena na několik částí: kinematika hvězdicového ...
 • Jeřáb radiální portálový 

  Dias, Aleš
  Smyslem této diplomové práce je kompletní návrh radiálního portálového jeřábu, včetně důležitých pevnostních výpočtů dle norem a kontrola pomocí programu ANSYS Workbench. Maximální nosnost je 1 500 kg při délce vyložení ...
 • Komplexní pevnostní návrh kondenzátoru 

  Denk, Jakub
  Diplomová práce se zabývá komplexním pevnostním návrhem parního kondenzátoru. Cílem práce je provést pevnostní výpočty vybraného provozního stavu, poskytnout představu o možnostech řešení, doporučení a také upozornit na ...
 • Konstrukční návrh vahadla odpružení vozidla 

  Poláček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí a pevnostní analýzou vahadla zavěšení autokrosového automobilu. V práci jsou popsány některé případy reálného použití zavěšení s tlačnou tyčí a vahadlem v automobilovém sportu. Dále se ...
 • Metodická příručka a digitalizace zubového čerpadla 

  Ševčík, Ondřej
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit metodickou příručku pro práci se zubovým čerpadlem typu U10. V první částí je předložen rozbor jednotlivých komponent čerpadla společně s popisem jeho hlavních charakteristik. ...
 • MKP analýza nosiče rotační hlavy vrtné věže a návrh na jeho úpravu 

  Plachý, Jiří
  Uvedená diplomová práce se zabývá MKP analýzou a optimalizací nosiče rotační hlavy vrtné soupravy Bentec 350 AC a je vedena jako vývojová zakázka pro společnost MND Drilling & Services a.s. Při intenzivních vrtných operacích ...
 • Modifikace adaptéru na kukuřici na sklopnou verzi 

  Řezníček, Milan
  Diplomová práce obsahuje návrh sklápěcího mechanizmu pro adaptér na kukuřici Cornpower 8-75 společnosti BISO Schrattenecker. Adaptér je určen pro mlátičky New Holland. Práce obsahuje porovnání používaných mechanizmů ...
 • Návrh a analýza konstrukční varianty pístu spalovacího motoru 

  Slezák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou napjatosti pístu vznětového motoru. Na základě výsledků provedených analýz je vypracován konstrukční návrh nových variant pístů se zaměřením na snížení hmotnosti a následně ...
 • Návrh jeřábu pro obecné použití, pro manipulaci na palubě plavidla 

  Dlužanský, Tomáš
  V diplomové práci je provedeno stručné porovnání konstrukčních variant jeřábů určených pro obecné použití na palubě plavidla. Dále se práce věnuje samotnému návrhu jeřábu s teleskopickým výložníkem a jedním kloubem. Důležitou ...
 • Návrh konstrukčního řešení autoklávu 

  Poduška, Libor
  Diplomová práce pojednává o základním konstrukčním rozdělení autoklávů všeobecně. Zabývá se návrhem nejoptimálnějšího konstrukčního řešení autoklávu pro stanovené parametry s požadavkem návrhu konstrukce hermeticky ...
 • Návrh měřícího korečku kolesového rypadla KR400Nk 

  Urbánek, Michal
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením měřícího korečku kolesového rýpadla KR400Nk. Hlavní částí této práce je pevnostní výpočet nosné konstrukce a měřícího korečku, která je provedena pomocí metody konečných prvků. ...
 • Návrh moderního spalovacího motoru konstrukce V8 

  Šebesta, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení vidlicového osmiválcového motoru s požadavkem malých rozměrů a nízké hmotnosti, za použití velkosériově vyráběných komponentů z jiných motorů. Snahou bylo všechny ...
 • Návrh na zefektivnění výroby obráběného dílu předpažbí 

  Řezníček, Vojtěch
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh na zefektivnění výroby obráběného dílu předpažbí. Cílem práce je zhodnocení současného obráběcího procesu, návrh možné inovace, volba nejlepší cesty a výroba součásti. Závěr ...
 • Návrh ojnice vznětového leteckého motoru 

  Maršálek, Ondřej
  Tato práce se zabývá komplexním návrhem ojnice dvoudobého vznětového motoru s ohledem na minimalizaci její hmotnosti. Celkem jsou zde navrženy tři varianty, pro které jsou realizovány pevnostní analýzy a stanoveny součinitele ...
 • Návrh okruhu hydrostatického řízení traktoru Forterra 

  Bilko, Tomáš
  Tématem diplomové práce je kontrolní výpočet okruhu hydrostatického řízení pro traktor Zetor Forterra HSX. Součástí práce je také návrh rámu sloupku řízení a odlitku pedálové skupiny pro různé varianty sloupku volantu, ...
 • Návrh příhradového výložníku offshore jeřábu 

  Palatinus, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom výložníku offshore žeriavu s maximálnou nosnosťou 80 ton a vyložením 45 m. Návrh pozostáva z konštrukčného riešenia jeho nosnej oceľovej konštrukcie a pevnostnej analýzy na MKP modeli ...
 • Návrh uložení předního kola Formule Student 

  Černý, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem uložení předního kola Formule Student. Součástí je nejprve krátká rešerše o závodech Formule Student a porovnání konstrukcí těhlic pro různorodá použití jak v závodních, tak i sériových ...