Now showing items 1-20 of 31

 • Alternativní zdroj elektrické energie na železniční trati 

  Pribulla, Daniel
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť alternatívny zdroj energie pre riadiacu jednotku, ktorú obsahujú komponenty traťového zabezpečovacieho zariadenia v rámci európskeho systému riadenia železničnej dopravy. V porovnaní s ...
 • Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety 

  Menoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich ...
 • Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety 

  Menoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich ...
 • Analýza synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 1,1 MW 

  Homolová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá pojednáním o synchronním motoru s permanentními magnety a výpočtem jeho parametrů. V první části je rozebrána konstrukce motoru a~uvedeny různé typy používaných permanentních magnetů. Část ...
 • Dynamický model synchronního stroje s využitím magnetických ekvivalentních obvodů 

  Svetlík, Martin
  Práca popisuje tvorbu dynamického modelu synchrónneho generátora, s použitím náhradného magnetického ekvivalentného obvodu. Konštrukcia modelu vychádza zo znalosti geometrických rozmerov, magnetizačnej charakteristiky ...
 • Elektromagnetické dělo 

  Kovařík, Martin
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektromagnetického děla pro testování různých projektilů o maximálním výkonu 19 J. Běžné mechanizmy pro urychlování projektilů používají stlačený vzduch nebo explozi, ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a delením coil gunov. V druhej časti sa zameriame na ...
 • Elektromagnetický rezonátor jako zdroj elektrické energie na železniční trati 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť elektromagnetický generátor pre účely napájanie signalizačného a bezpečnostného zariadenia na železničných tratiach. Práve elektromagnetický generátorom predstavuje autonómny elektrický ...
 • Elektromagnetický upínací systém 

  Haratek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce návrh jednoho segmentu elektromagnetického upínacího systému. V teoretické části se seznámíme s principem funkce upínacích systémů s permanentními magnety, elektromagnety a jejich kombinací. ...
 • Konstrukce EC motoru s vnějším rotorem 

  Smrž, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na konstrukci EC motoru s vnějším rotorem. Jejím úkolem je seznámení s konstrukcí, základními vztahy, uplatněním tohoto typu motoru, s postupem návrhu magnetického obvodu s permanentními magnety a ...
 • Magnetostrikční vibrační generátor 

  Šumpelová, Jana
  Tato práce se zabývá myšlenkou harvestování energie pomocí vibrací. Popisuje magnetostrikční princip jako možnost získávání elektrické energie. Jedná se o generátor tvořený z nosníku s magnetostrikčním materiálem (Terfenol-D) ...
 • Měření a analýza jednofázového transformátoru s pomocí LabVIEW 

  Princ, Pavel
  Cílem této diplomové práce je simulace transformátoru malého výkonu za pomoci jeho náhradního schématu. Jako prostředek k matematickému popisu modelu a simulaci různých provozních stavů, při různých velikostech a typech ...
 • Měření magnetických polí na elektrických strojích 

  Manduch, Viliam
  Táto bakalárka práca sa zaoberá magnetickým požom a princípmi, na ktorých sú založené senzory na jeho meranie. Ďalšia časť práce skúma rozloženie magnetického poža v okolí asynchrónneho motora. Analýza je vyhodnocovaná ...
 • Model synchronního motoru s permanentními magnety se ztrátami 

  Kubenka, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá synchronním motorem s permanentními magnety, který je součástí hybridního pohonu automobilu Toyota Prius. Je zde proveden rozbor tohoto motoru v programu FEMM. Dále se práce zabývá vytvořením ...
 • Modelování jednofázového transformátoru malého výkonu 

  Nevřivý, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem jednofázového transformátoru určeného pro přenos malého výkonu. Základem práce je tabulkový postup návrhu spolu s analytickým výpočtem všech parametrů transformátoru. Vypočtené ...
 • Modelování mechatronické soustavy s poddajnými členy 

  Kšica, Filip
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním mechatronické soustavy s poddajnými tělesy v prostředí ADAMS a Matlab/Simulink. První část práce je věnována souhrnu dostupných metod modelování mechatronické soustavy s poddajnými ...
 • Modelování přechodných dějů u synchronních stroju pomocí MKP 

  Ficza, Tibor
  Táto práca sa zaoberá s modelovaním synchronného stroja s permanentnými magnetmi pomocou metody konečných prvkov. K modelovaniu sme si zvolili 3 fázový synchronný stroj s permanentnými magnetmi na povrchu rotora z firmy ...
 • Návrh a analýza elektromagnetu 

  Macek, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a analýzou elektromagnetu. První kapitola je úvodem do řešeného problému. Ve druhé kapitole je pojednáno obecně o základních vztazích elektromagnetického pole. Třetí kapitola je věnována principu ...
 • Návrh a analýza synchronních strojů s permanentními magnety 

  Blaha, Jan
  Vlastnosti synchronních strojů s permanentními magnety jsou mimo jiné závislé na geometrickém rozložení řezu stroje. Na rozdíl od EC motorů, kde je vhodné obdélníkové rozložení veličin, vyžadují tyto stroje sinusové průběhy. ...
 • Návrh elektromagnetu pro manipulaci s břemenem 

  Mišún, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout elektro-permanentní magnetický koncový efektor pro robotický manipulátor, umožňující manipulaci převážně s plechovými díly o malé tloušťce. Práce je rozdělena do několika částí. Na ...