Now showing items 1-2 of 2

  • Měření slabého magnetického pole ve 3D prostoru 

    Bár, Martin
    Cílem práce bylo teoreticky určit rozložení magnetického pole v okolí miniaturních NdFeB magnetů cylindrického tvaru, výsledky simulace porovnat s daty naměřenými komerčním gaussmetrem F.W. BELL a vytvořit vlastní koncepci ...
  • Motorky pro zvláštní pohony 

    Martinek, Radek
    Tato práce řeší elektrické motory ve specifických aplikacích. Cílem práce je představení použití elektrických motorů, dále stejnosměrného motoru, motoru se stíněným pólem a následná modernizace stejnosměrných motorů. Zaměřil ...