Now showing items 1-12 of 12

 • Aeroplane model control using ISM 433 band 

  Juráň, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this work was to design multifunctional pair of devices for wireless transmission. Next goal was to use it to create RC model from hand launch glider to demonstrate wide possibilities of the developed system.
 • Bezdrátový přenos v pásmu ISM 

  Juráň, Jeroným
  Práce shrnuje základní možnosti komunikace v pásmech ISM. Dále zahrnuje výtažek z vyhlášky ČTÚ vymezující provoz v pásmech ISM. Hlavním obsahem je stručný popis funkcí zvoleného vysílacího a přijímacího modulu. Hlavním ...
 • Improvement of Bit Error Rate in Free Space Optical Link 

  Novák, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The article describes an inovative bit error rate reduction technique principle and its practical implementation. The design is implemented in an FPGA and can be combined with other more conventional BER reduction techniques. ...
 • Jednotky pro asynchronní přechody v obvodech FPGA 

  Cabal, Jakub
  Cílem této práce je provést rozbor a implementaci jednotek pro řešení asynchronních přechodů v obvodech FPGA. Tyto přechody jsou nevyhnutelné ve složitějších obvodových návrzích a jejich nesprávná implementace může vést ...
 • Monitorování peerů BitTorrent na základě informací z distribuované hašovací tabulky 

  Vaško, Martin
  Cieľom tejto práce je monitorovanie peerov v rámci siete BitTorrent. Pozornosť sa upiera na distribuované hašovacie tabuľky, konkrétne MLDHT. V poslednej dekáde sa pozornosť zameriava aj na to, ako efektívne dokážeme v ...
 • Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ 

  Vlašín, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem čtyř laboratorních úloh s využitím simulačního nástroje OMNeT++ a rozšířením Inet Framework. Témata navržených úloh jsou zaměřena na směrovací protokoly, zajištění kvality síťových služeb, ...
 • Oceňování vybrané skupiny majetku zvoleného podnikatelského subjektu 

  Hájková, Barbora
  Bakalářská práce porovnává metody oceňování zásob. Jedná se o metody váženého aritmetickým průměru, FIFO a pevné skladové ceny. Na modelovém příkladu hodnotí výhody a nevýhody těchto metod. Na konkrétním příkladu pak vybírá ...
 • Řídící protokoly používáné pro správu sítě a zajištění QoS 

  Macura, Miroslav
  Hlavním cílem této práce bylo srovnání protokolů používaných pro správu aktivních prvků IP sítí a zajištění QoS. Bakalářská práce podrobně popisuje zejména protokol SNMP a možnosti jeho využití při zajišťování kvality ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Kubíček, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vybraných činností výroby ve firmě DH DEKOR Spol. s r.o., který se zabývá výrobou impregnovaného papíru a laminovaných desek. Na základě analýzy procesů ve skladech a výrobě ...
 • Testování, směrování a QoS v privátních sítích 

  Opravil, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá interakcí technologií směrování se zajištěním kvality služeb. Zaměřuje se zejména na fungování směrovacích protokolů RIP a OSPF v kombinaci s frontami FIFO, PQ a WFQ technologie DiffServ. Hlavním ...
 • Vliv nastavení parametrů řízení provozu na efektivnost technologie DiffServ 

  Ludvíček, Pavel
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou zajištění kvality služeb v IP sítích a zaměřit se zejména na technologii Diffserv a mechanismus třídění paketů na hraničních směrovačích této technologie. V simulačním ...
 • Zajištění kvality služeb v IP sítích 

  Kupčiha, Lukáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s možnostmi konfigurace mechanismů pro zajištění kvality služeb (QoS) na síťových prvcích firmy Cisco. Byla prozkoumána a vysvětlena problematika jednotlivých technik pro kontrolu a řízení ...