Now showing items 1-14 of 14

 • Analyzátor signálu s FPGA 

  Kraus, Václav
  Cílem této práce je prostudovat možnosti výpočtu spektra, možnosti přenosu dat pomocí rozhraní USB 3.0, možnosti ukládání dat do DDR3 paměti pomocí FPGA. Dále je cílem návrh a realizace spektrálního analyzátoru s funkcí ...
 • Kaskádní model silnoproudého vedení pro PLC 

  Haluza, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá studií silnoproudého vedení z hlediska možnosti využití rozvodné sítě jako přenosové médium pro datový přenos. V teoretické části jsou roze-brány PLC technologie a parametry silnoproudých vedení. ...
 • Metody kompenzace nesymetrií kvadraturního demodulátoru 

  Povalač, Karel
  Kvadraturní modulátor (demodulátor) je používán ve vysílací (přijímací) části mnoha zařízení. Nežádoucí parametry mohou ovlivňovat amplitudu, fází nebo stejnosměrný offset modulátoru (demodulátoru). Kompenzování těchto ...
 • Metody pro odstranění rušivého pozadí z audio signálu 

  Ruman, David
  Cílem této bakalářské práce na téma “Metody pro odstranění rušivého pozadí z audio signálu” je seznámit se s jednotlivými metodami používanými pro odrušení řečového signálu. V první části bude postupně teoreticky rozebrána ...
 • Modeling of the Simultaneous Influence of the Thermal Noise and the Phase Noise in Space Communication Systems 

  Baran, O.; Kasal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  Our work deals with studies of a noise behavior in space communication systems. Two most important noise types the additive thermal noise and the multiplicative phase noise, respectively, are included. A simple model of ...
 • Návrh a realizace monitoru AX.25 

  Demín, Martin
  Práca popisuje dizajn a implementáciu monitoru AX.25, ktorý dokáže demodulovať a dekódovať AFSK 1200/2200 modulované AX.25 rámce. Výstup je poskytovaný na USB/UART port FITkitu a na LCD. Demodulátor používa FIR filtre ...
 • Návrh optimalizovaných architektur digitálních filtrů pro nízkopříkonové integrované obvody 

  Pristach, Marián
  Dizertačná práca je zameraná na vývoj a návrh nových architektúr digitálnych filtrov pre nízkopríkonové integrované obvody s vysokou hustotou integrácie. Hlavným cieľom práce bolo dosiahnutie optimálnych parametrov digitálnych ...
 • Návrh reverberátoru pro simulaci akustiky prostoru 

  Húserka, Jozef
  Práca sa zaoberá simulovaním akustických priestorov pomocou reverberátorov. Výstupom z práce sú algoritmy implementujúce štyri reverberátory a skript počítajúci objektívne parametre akustického priestoru z impulzných ...
 • Notch Filtering Suitable for Real Time Removal of Power Line Interference 

  Zahradnik, P.; Vlcek, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  This paper presents a high performance notch filtering for real time suppression of power line interference in a general signal. The disturbing signal is suppressed using an optimal notch FIR filter with tunable notch ...
 • Využití algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů 

  Lelkes, Olivér
  Tato diplomová práce se zabývá využitím algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů. Práce obsahuje popis principů hlídacích obvodů, jejich existující implementace a ostatní teoretické znalosti vztahující ...
 • Využití reverberátorů pro úpravu akustiky prostoru 

  Pavlikovský, Vladislav
  Táto diplomová práca sa zaoberá úpravou doby dozvuku uzavretých priestorov. Je rozdelená do dvoch tematických okruhov. Prvý tematický okruh sa zaoberá aktívnymi systémami, ktoré upravujú dobu dozvuku, s bližším zameraním ...
 • Webová demonstrace lineární filtrace 

  Novotný, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit demonstrační aplikaci diskrétní lineární filtrace. V úvodní části je shrnuta teorie digitální filtrace a návrhu digitálních filtrů. V následující kapitole jsou obsažena existující řešení. ...
 • Webová demonstrace návrhu lineárních filtrů 

  Pospíšil, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit demonstrační aplikaci zaměřenou na návrh číslicových filtrů. V prvních kapitolách se věnujeme teorii číslicové filtrace a návrhu číslicových filtrů. následující kapitole si shrneme a ohodnotíme ...
 • Zpracování signálu z digitálních mikrofonů typu MEMS 

  Koníček, Cyril
  Práce se zabývá návrhem filtrů pro zpracování signálu z digitálního mikrofonu typu MEMS. V práci jsou teoreticky rozebrány typy mikrofonů, struktura digitálního mikrofonu AMDP421, struktura a návrh jednotlivých filtrů jak ...