Now showing items 1-7 of 7

 • Generování pseudonáhodných čísel v FPGA 

  Korček, Pavol
  V tejto bakalárskej práci boli prebrané možnosti implementácie hardvérových generátorov pseudonáhodných čísel. Konkrétne pojednáva o dvoch najpoužívanejších spôsoboch generovania pseudonáhodných čísel v číslicových systémoch ...
 • Hardwarová akcelerace šifrování 

  Hradil, David
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit hardwarovou realizaci obvodu, která by představovala algoritmus AES. Motivací k vytvoření této realizace bylo urychlení vůči softwarovému šifrování. Urychlení je dosaženo pomocí ...
 • Komunikace se zařízením typu USB HID 

  Tylich, Jan
  Tato práce se zabývá praktickou realizací propojení výukové platformy FITkit s modulem VDIP1 obsahujícího USB čip Vinculum firmy FTDI a návrhem knihovny umožňující komunikaci s USB zařízeními. Výstupem práce jsou dvě ...
 • Přehrávač videa využívající FPGA 

  Sigmund, Stanislav
  Tato práce se zabývá možnostmi a realizací dekomprese a přehrávání video-sekvencí na platformách, obsahující FPGA. Pro implementaci přehrávače je použita platforma FITKit, která má k dispozici VGA-konektor a dostatečně ...
 • Rozhraní Ethernet pro výukovou HW/SW platformu FITKit 

  Kolařík, René
  Bakalářská práce se zabývá rozšířením výukové platformy FITKit o ethernetové rozhraní a volbou vhodného způsobu pro tento účel. Dále se zabývá hardwarovou a softwarovou implementací zvoleného modulu a základních síťových ...
 • Rozhraní IDE pro platformu FITkit 

  Sigmund, Stanislav
  Tato práce se zabývá praktickou realizací řadiče IDE rozhraní uvnitř jednotky FPGA a připojením pevného disku. Kromě řadiče byla vytvořena řada knihovních funkcí pro práci s diskem na nejnižší úrovni a řada funkcí ...
 • Teleprezenčně autonomní robot pro průzkum nepřístupných oblastí 

  Krkavec, Martin
  Předmětem této diplomové práce bylo seznámit se s robotem vyvíjeným na Ústavu inteligentních systémů FIT VUT v Brně. Cílem práce bylo navrhnout a poté implementovat takové hardwarové a softwarové zdokonalení robota, aby ...