Now showing items 1-10 of 10

 • FMECA analýza svařovacího procesu jednoduché tlakové nádoby 

  Kontšek, Marián
  Diplomová práce se zabývá rešerši legislativy EU a mapováním svařovacího procesu jednoduché tlakové nádoby, vypracováním FMECA analýzy tohoto procesu s následným navrhnutím preventivních opatření u kritických míst tohoto ...
 • Management rizik ve strojírenské firmě 

  Bukáčková, Kristýna
  Cílem předložené diplomové práce je provést komplexní analýzu řízení rizik ve strojírenské firmě EST Stage Technology, a.s. V první části práce byla provedena teoretická studie zaměřená na management rizik z ekonomického ...
 • Mapování průběhu výroby v elektrotechnické firmě a její optimalizace 

  Kutnar, Pavel
  Práce uvádí do problematiky řízení elektrotechnických výrob, především v oblasti managementu kvality. Základ tvoří teoretické pojednání o FMEA analýzách a mapování procesů. FMEA analýza byla aplikována na výrobní proces ...
 • Modelování a predikce spolehlivosti 

  Jirgl, Miroslav
  Tato práce se zabývá analýzou spolehlivosti technického systému. Obsah práce lze rozdělit na tři základní části. První část je úvodem do problematiky spolehlivosti. Zabývá se definicí a vyjádřením spolehlivosti, tvorbou ...
 • Použití metody FMECA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku 

  Macháč, Miroslav
  Práce je zaměřena na využití metody FMECA ve výrobním podniku. Analýza vypra-covaná ve spolupráci s výrobním podnikem si klade za cíl snížení počtu neshodných výrobků. Pomocí analýzy FMECA byly identifikovány nejkritičtější ...
 • Prediktivní systém údržby obráběcích strojů s využitím vibrodiagnostiky 

  Semotam, Petr
  Diplomová práce řeší problematiku systému prediktivní a preventivní diagnostické údržby obráběcích strojů s využitím vibrodiagnostiky. Studuje a zkoumá její vlivy napříč základními procesy systému údržby a charakterizuje ...
 • Proaktivní systém údržby strojů 

  Semotam, Petr
  Tato práce řeší problematiku proaktivního systému údržby se zaměřením na obráběcí stroje. Jsou zde popsány nejčastější poruchy a nejrozšířenější diagnostické metody obráběcích zařízení. V práci je popsán postup analýzy ...
 • Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance 

  Müllerová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá procesní FMECA analýzou, aplikovanou na proces zavádění informačního systému v bance. Teoretická část práce je zaměřena na řízení rizik a využití metod FMEA a FMECA. V praktické části je ...
 • Procesní FMECA analýza kartonového stojanu 

  Potěšilová, Hana
  Diplomová práce se zabývá aplikací metody FMECA na proces výroby kartonového stojanu. Cílem práce je popsat výrobu stojanu, identifikovat poruchové stavy a jejich následky v dílčích procesech výroby. Pro zvýšení spolehlivosti ...
 • Spolehlivost technických systémů 

  Jirgl, Miroslav
  Tato práce se zabývá spolehlivostí technických systémů. Obsah práce lze rozdělit na čtyři základní části. První část práce se zabývá matematickým popisem spolehlivosti. K tomu se používá pravděpodobnost a statistika. ...