Now showing items 1-6 of 6

 • FMU Toolbox for Matlab/Simulink 

  Glos, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Acausal (physical) modeling can be advantageously used to construct dynamic models, which are legible and easily modifiable for user. Even highly complex models can be easily assembled and the model remains clear. The most ...
 • FMUtoolbox Cross Check Implementation And FMI Standard Compliance Results 

  Glos, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  FMI Cross Check is very important extension of FMI standard, as it defines rules for FMU compatibility verification of exporting and importing tools. This paper provides a brief overview of implementation of Cross Check ...
 • HIL model elektromechanického systému 

  Malík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu mechanického systému v jazyce Modelica a jeho použitím v prostředí LabVIEW. Úvod práce se zaměřuje na jazyk Modelica, programovací nástroj LabVIEW a standard Functional ...
 • Modelování střídavých pohonů v jazyce Modelica 

  Lalović, Goran
  Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá s postupy fyzikálního modelování a simulaci střídavých pohonů v jazyce Modelica a prostředí OpenModelica. Za prvé, zde se nachází přehled všeobecných vlastností modelů pro základní ...
 • Optimalizace tloušťky plechů montované ocelové nádrže 

  Konečný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou šroubovaných ocelových nádrží, respektive modifikací jedné z nádrží. Tato modifikace je realizována ve spolupráci s firmou Kohimex spol. s r.o., která se těmito nádržemi zabývá ...
 • Využití modelů v jazyce Modelica v prostředí Matlab-Simulink 

  Glos, Jan
  Tato diplomová práce řeší použití modelů vytvořených v jazyce Modelica v prostředí Matlab/Simulink. První část práce se věnuje jazyku Modelica a standardu Functional Mock-up Interface, což je standard pro výměnu a souběžnou ...