Now showing items 1-2 of 2

  • Dolování asociačních pravidel 

    Dvořák, Michal
    Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace umožňující porovnávat výkonnost a časovou náročnost zvolených algoritmů pro dolování frekventovaných množin a asociačních pravidel. Pro demonstraci byly vybrány ...
  • Získávání frekventovaných vzorů z proudu dat 

    Dvořák, Michal
    Dolování frekventovaných vzorů z databází je již dobře prozkoumanou oblastí. Jak se však ukázalo, tyto algoritmy nejsou příliš vhodné pro zpracování proudu dat. Při dolování frekventovaných množin v proudu dat se musí ...