Now showing items 1-2 of 2

  • Protokol CAN pro řízení 

    Pavlišin, Tomáš
    Cieľom tejto práce je riadenie motorového pohonu s implikovaným CAN modulom. Riadenie realizuje vývojová doska od firmy NXP LPC11C24 pomocou komunikácie po zbernici CAN s rozširujúcou nadstavbou CANopen. Práca obsahuje aj ...
  • Protokol CAN v automatizaci 

    Verčimák, Mário
    Práca sa zaoberá stručným popisom teoretických vlastností CAN protokolu. Ďalej sa zaoberá implementáciou CAN protokolu do mikrokontrolérov Kinetis pomocou vývojového prostredia Kinetis Design Studio. Zároveň práca obsahuje ...