Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

    Lebeda, Martin
    Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...
  • Analýza a návrh změn informačního systému MEDIMED 

    Lebeda, Martin
    Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...