Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza systému zapalování a vstřikování paliva 

  Schnabl, Jan
  Zapalovací a vstřikovací soustava v jakékoliv podobě jsou nedílnou součástí každého automobilu. Vývoj těchto soustav jde ruku v ruce s rozvojem automobilismu a jeho stále většího průmyslu. Od devatenáctého století do ...
 • Analýza šíření tlakové vlny v aortě 

  Holubář, Oldřich
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku využití snímání šíření pulzní vlny aortou v oblasti diagnostiky aneurysmatu břišní aorty (AAA). V první části byl popsán kardiovaskulární systém a jeho patologie v podobě ...
 • Analýza šíření tlakové vlny v aortě 

  Tichoň, Dušan
  Cieľom tejto diplomovej práce je posúdiť využiteľnosť snímania propagácie tlakových vĺn v kardiovaskulárnej sústave v oblasti predikcie a včasnej diagnostiky výdute brušnej aneuryzmy (AAA). Prvá časť práce je zameraná na ...
 • Dynamická analýza válcových komínů stojících za sebou 

  Harazim, Petr
  Diplomová práce se zabývá odezvou ocelové konstrukce komína na zatížení větrem. V souladu s dostupnou výkresovou dokumentací byl sestaven podrobný výpočtový model s využitím metody konečných prvků. Nově realizovaná kolona ...
 • Internetový portál výzkumné skupiny 

  Horáček, Miloslav
  Cílem bakalářské práce je vytvořit Internetový portál výzkumné skupiny podle konkrétních požadavků zadavatele. Portál bude používán na Fakultě strojního inženýrství a zahrnuje v sobě jednotlivé portálové funkce, kterými ...
 • A new form of equation for force determination based on Navier-Stokes equations 

  Fialová, Simona; Pochylý, František; Šedivý, Dominik (EDP Sciences, 2018-11-12)
  This work is focused on calculating the force effects of an incompressible homogeneous liquid on a surface of a rigid or a flexible tube. An unsteady flow induced by differential pressure at the beginning and at the end ...
 • Optimalizace tloušťky plechů montované ocelové nádrže 

  Konečný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou šroubovaných ocelových nádrží, respektive modifikací jedné z nádrží. Tato modifikace je realizována ve spolupráci s firmou Kohimex spol. s r.o., která se těmito nádržemi zabývá ...
 • Pohonné jednotky vozidel Octavia 

  Friedl, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami automobilov Škoda Octavia. Popisuje ich vlastnosti, použité technológie, konštrukčné riešenia, vývoj a uplatnenie v priebehu rokov, v ktorých bola Škoda Octavia prvej ...