Now showing items 1-10 of 10

 • Continental Fog Attenuation Empirical Relationship from Measured Visibility Data 

  Nadeem, F.; Javornik, T.; Leitgeb, E.; Kvicera, V.; Kandus, G. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  Free Space Optics (FSO) has the great potential for future communication applications. However, weather influenced reduced availability had been the main cause for its restricted growth. Among different weather influences ...
 • Dense Maritime Fog Attenuation Prediction from Measured Visibility Data 

  Nadeem, F.; Leitgeb, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  The benefits of Free Space Optics (FSO) motivate to use it for future high data rate demanding communication applications. However, widespread growth of the technology has been hampered by reduced availability due to weather ...
 • The Effects of Weather on the Life Time of Wireless Sensor Networks Using FSO/RF Communication 

  Nadeem, F.; Chessa, S.; Leitgeb, E.; Zaman, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  The increased interest in long lasting wireless sensor networks motivates to use Free Space Optics (FSO) link along with radio frequency (RF) link for communication. Earlier results show that RF/FSO wireless sensor networks ...
 • FSO vysílač/přijímač pro měření kvality spoje 

  Novák, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o zmírnění bitové chybovosti bezkabelového optického spoje s užitím principu reciprocity aplikovaného na komunikační kanál, spolu s možností kódování přenášených dat. V této práci je ...
 • Improvement of Bit Error Rate in Free Space Optical Link 

  Novák, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The article describes an inovative bit error rate reduction technique principle and its practical implementation. The design is implemented in an FPGA and can be combined with other more conventional BER reduction techniques. ...
 • Klimatizační jednotka do optické hlavice 

  Janošík, Tomáš
  Táto práca sa venuje návrhu obvodového zapojenia a konštrukcie klimatizačnej jednotky, určenej na reguláciu teploty a vlhkosti v optickej hlavici. Jednotka je doplnená o funkcie zvyšujúce jej spoľahlivosť, ako kontrola ...
 • Modeling of Atmospheric Turbulence Effect on Terrestrial FSO Link 

  Prokes, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-04)
  Atmospheric turbulence results in many effects causing fluctuation in the received optical power. Terrestrial laser beam communication is affected above all by scintillations. The paper deals with modeling the influence ...
 • Optický přenos informací - bezpečnost přenosu 

  Kondicz, Dávid
  Predložená práca sa zaoberá problematikou optických prenosov a ich bezpečnosťou. Oboznámime sa s celou škálou možností prenosu informácie, na základe čoho vieme zhodnotiť výhody a nevýhody jednotlivých technológií v porovnaní ...
 • RONJA TWISTER pomocí FPGA 

  Matyáš, Jan
  RONJA je open-source hardwarový projekt, jehož výsledkem je stejnojmenné zařízení umožňující bezdrátový přenos dat pomocí světelného paprsku. Tato práce se zabývá elektronickým modulem RONJA Twister, tvořícím rozhraní mezi ...
 • Rural Optical-Propagation Measurements 

  Epple, B.; Henniger, H.; Kurz, S.; Haan, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Compared with traditional communication technologies like wired or radio frequency communications, optical wireless communication has a unique fading behavior of the received signal, that does not allow to use existing ...