Now showing items 1-9 of 9

 • Digitální osciloskop se sběrnicí USB 

  Vadinský, Václav
  Práce se zabývá návrhem a realizací hardwaru a softwaru osciloskopu k PC. Komunikace s PC probíhá pomocí USB rozhraní, ze kterého je osciloskop zároveň napájen. Osciloskop je vybaven 2 měřicími kanály s vertikálním rozlišením ...
 • Implementace komunikačního rozhraní USB/LAN/WIFI 

  Voneš, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá implementací nejrozšířenějších moderních komunikačních rozhraní USB/LAN/WIFI pro ovládání inkubátoru přímo počítačem a také přes webové rozhraní. V semestrální práci je popsáno celkové ...
 • Modul pro měření vlnové délky světla 

  Matoušek, Vojtěch
  Měření vlnové délky světelného zdroje pomocí dvojité fotodiody s rozdílnou spektrální charakteristikou je jednoduché a rychlé. Ze závislosti průběhů napětí odpovídajících generovaným fotoproudům obou elementů dvojité ...
 • Modul řízení LED osvětlení 

  Hromádka, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro ovládání LED osvětlení. Modul je určen k ovládání jasu čtyř LED okruhů. Ovládání je řešeno pomocí IR dálkového ovladače nebo z PC přes USB rozhraní. Modul disponuje režimem ...
 • Návrh a řízení CNC stroje 

  Matoušek, Vojtěch
  Mým úkolem bylo sestavit konstrukci menší tříosé CNC frézy. Navrhl jsem elektroniku pro ovládání pohonů. Hlavní částí je realizace řídící jednotky, která bude zajišťovat řízení stroje. Práce obsahuje její kompletní návrh, ...
 • Počítačem řízená měřicí jednotka 

  Žižka, Josef
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základním principem a řešením univerzálních měřicích karet pro PC, navrhnout a zrealizovat vlastní „Počítačem řízenou měřicí jednotku“. Dále pak porovnat parametry navržené jednotky ...
 • Realizace USB a LAN komunikačního rozhraní pro inkubátor 

  Tydor, Maximilián
  Práce je zaměřena na možnosti připojení aplikace (zařízení) řízené mikroprocesorem k osobnímu počítači za využití moderních, populárních a rozšířených rozhraní tak, aby bylo možné pomocí počítače kontrolovat stav zařízení ...
 • Vysokofrekvenční obvodový analyzátor s DDS 

  Priškin, Jiří
  Tato práce se nejdříve zabývá základními principy obvodových analyzátorů a potom postupně přechází na návrh koncepce polyskopu, jako speciálního případu skalárního obvodového analyzátoru, určeného pro měření modulové ...
 • Zpracování zázněje z Dopplerovského radarového senzoru 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá způsoby měření rychlosti objektů, zejména pomocí Dopplerova jevu. Je zde popsáno čidlo HB410 a možná zpracování výstupního záznějového analogového signálu. Z frekvence záznějového signálu je odvozen ...