Now showing items 1-10 of 10

 • Budič světlometů s LED diodami 

  Christen, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací budiče LED diod, který je založen na integrovaných obvodech NCV78703 a NCV78723 od firmy ON Semiconductor. Cílem je vytvořit demonstrační aplikaci s těmito obvody pro potřeby ...
 • Cyklopočítač s měřičem frekvence 

  Netáhlo, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací cyklopočítače s měřičem frekvence šlapání. Zařízení měří rychlost, frekvenci šlapání, tepovou frekvenci, ujetou vzdálenost a také aktuální čas a datum. Naměřené hodnoty se ...
 • LED světlo s nastavitelným spektrem vyzařování pro chovatelské a pěstitelské účely. 

  Satora, Ondřej
  Tématem mé diplomové práce je návrh systému LED osvětlení pro chovatelské a pěstitelské účely jako náhrady za klasické vysokotlaké sodíkové výbojky a ostatní zdroje světla používané v současnosti. Celý systém osvětlení ...
 • Měření elektrogramu pomocí systému BIOPAC 

  Kotek, Lukáš
  Náplní této bakalářské práce je seznámení se systémem BIOPAC a teorií elektrokardiografie. Po prostudování možností načtení analogových a digitální dat a měření EKG signálu systému BIOPAC byl navržen a následně sestaven ...
 • Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. ...
 • Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. ...
 • Návrh humanoidního robota pro soutěž RoboCup 

  Zajíc, Jiří
  Práce pojednává o výběru a přípravě robota na soutěž RoboCup Humaoid League. Jako základ pro stavbu je použita stavebnice Bioloid od výrobce Robotis. Stavebnice je rozšířena o novou řídící jednotku Roboard-100, snímače ...
 • Řídící a diagnostický systém sběrnice I2C 

  Juhás, Miloš
  Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia analyzátora zbernice I2C. Stručne je popísaný protokol zbernice I2C ako aj spôsob pripojenia zariadení ku zbernici. Ďalej sú definované základné požiadavky na analyzátor zbernice ...
 • Řízení teploty v místnosti 

  Hruškovský, Antonín
  Tato práce se zabývá výrobou pokojového termostatu pro regulaci teploty v domě či bytu. V textu jsou popsány typy senzorů pro měření teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. Z těchto typů senzorů je ...
 • Zařízení pro vzdálený WakeOnLan 

  Pitner, Ivo
  Tato práce se zabývá tvorbou vestavěného systému se vzdáleným přístupem, který ovládá počítače ve stejné síti s cílem snížit jejich spotřebu. K tomuto účelu využívá techniku WakeOnLAN. Zařízení dále využívá dva výkonové ...