Now showing items 1-20 of 26

 • Adaptivní kmitočtový filtr 

  Kříž, Petr
  Cílem této práce je navrhnout filtr typu dolní propust 5. řádu s Butterworthovou aproximací v pásmu přeladitelnosti 10 – 100 kHz, pokud to bude možné, tak dosáhnout i vyšších mezních kmitočtů. Porovnat dva typické představitele ...
 • Analyzátor protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s moderními technologiemi pro řízení scénické a hudební techniky, se zaměřením zejména na nové technologie komunikace. Následně se tato práce zabývá návrhem a realizací modulu umožňujícího ...
 • Bootloader for Sci-Trace 

  Novák, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper analyze a design of bootloader for microcontrollers AVR and made proposal for implementation to the device Sci-Trace. Create design circuit for patch board and control board and implementation into the rack system.
 • Čtečka RFID čipů řízená AVR mikrokontrolerem 

  Pál, Tamás
  Táto bakalárska práca je venovaná problematike čítačiek RFID. Sú v nej analyzované ich vlastnosti a princíp funkcie technológie RFID a prevedenie dátových nosičov typu RFID. Prvá časť popisuje rôzne formy uloženia ...
 • Digitální bezdrátový přenos zvukového signálu 

  Juráň, Jeroným
  Dokument popisuje realizaci vývojových desek určených k vývoji aplikací pro bezdrátový přenos audio signálu pomocí WiSA kompatibilních modulů. Popisuje možnosti standardu WiSA, navržená schémata vývojových desek vysílače ...
 • Elektronický luxmetr připojitelný přes USB 

  Csikós, Tomáš
  Táto bakalárska práca je venovaná problematike merania intenzity osvetlenia. Sú v nej analyzované vlastnosti rôznych meracích snímačov. Prvá časť popisuje základné veličiny svetelnej techniky. V druhej časti sú popísané ...
 • Framework pro vývoj aplikací na platformě ARM 

  Buchta, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení a realizací frameworku, poskytující základní prostředky pro vývoj aplikací na studijním vývojovém kitu FITkit Minerva. První část této práce je věnována návrhu a implementaci ...
 • Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. ...
 • Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. ...
 • Mikroprocesorem řízený regulovatelný zdroj 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou regulovateľných zdrojov ovládaných mikrokontrolérmi a ich druhmi. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného regulovateľného zdroja. Návrh sa zakladá na ...
 • Mikroprocesorový modul řízení SS motoru se zpětnou vazbou 

  Dundáček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou řízení SS motorů. Hlavním cílem byl návrh a realizace modulu pro řízení SS motoru se zabudovanou zpětnou vazbou. První část práce se zabývá metodami řízení SS motorů a hardwarovým návrhem ...
 • Nízkoenergetický GSM/GPRS modul pro senzorické aplikace 

  Pál, Tamás
  Tento semestrálny projekt je venovaný problematike nízkoenergetickej univerzálnej GSM/GPRS jednotky, ktorá slúži pre senzorové aplikácie. Prvá časť analyzuje vlastnosti mobilných sietí a využívanie okolitého zdroja energie. ...
 • Ovládací rozhraní CNC frézky 

  Mitáš, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou portálové CNC frézky určené primárně pro obrábění součástí z lehkých kovů a jejich slitin. V tomto dokumentu je popsán výběr mechanických komponent, návrh rámu frézky a ...
 • Programátor obvodů FPGA 

  Sedlář, Jan
  Práce se zabývá rozborem realizace FPGA programátorů. Jejím cílem je vytvořit funkční programátor. Návrh je zaměřen na minimalizaci součástek, jejich ceny a plochy. Programátor by měl podporovat obvody od výrobců Altera, ...
 • Přístupový terminál pro karty typu Mifare 

  Kubíček, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zapojení a programového vybavení pro aplikaci mikroprocesorem řízeného přístupového terminálu založeného na standartu Mifare. Kromě samotné technologie Mifare je v první části práce ...
 • Realizace USB a LAN komunikačního rozhraní pro inkubátor 

  Tydor, Maximilián
  Práce je zaměřena na možnosti připojení aplikace (zařízení) řízené mikroprocesorem k osobnímu počítači za využití moderních, populárních a rozšířených rozhraní tak, aby bylo možné pomocí počítače kontrolovat stav zařízení ...
 • Rozšiřující modul s barevným LCD displejem pro platformu FITkit 

  Michal, Pavel
  Cílem práce bylo vytvoření modulu s barevným LCD displejem pro platformu FITkit a jeho řadičem ve VHDL. Modul umožnuje využít všechny obrazové režimy použitého displeje a zobrazování obrazových dat z mikrokontroléru, ...
 • Servisní SW pro správu a nastavení zbraní 

  Fedor, Denis
  Táto práca sa zaoberá virtuálnym zbraňovým simulátorom SAVIT pre výcvik ozbrojených zložiek. S využitím príkladu výcvikovej zbrane MP5 je opísaná elektrická stavba samotného zariadenia, nasledovaná popisom prenosového ...
 • Synchronizace času pomocí GPS 

  Švábeník, Petr
  Tento projekt pojednává o využití celosvětového družicového systému GPS k časové a frekvenční synchronizaci. Studie pojednává o základních principech GPS systému, jeho segmentech a dále možnosti jeho využití. Dále jsou ...
 • Systém pro komunikaci mezi vozítkem a počítačem PC 

  Petrov, David
  Bakalářská práce řeší problematiku komunikace mezi vozítkem a počítačem. Obsahuje rozbor možných způsobů přenosů povelů z počítače PC do mobilního robota (vozítka). Pro výsledné řešení jsou zvoleny bezdrátové hybridní ...