Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza výměnných sítí 

  Blažek, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace protokolu v prostředí Opnet Modeler. V uvedené práci budou vytvořeny veškeré prvky, nebyly použité žádné výchozí nastavení. V prvních kapitolách tvorby simulace jsou definovány ...
 • Automatická konfigurace virtuální infrastruktury 

  Kadlíček, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku automatizace virtuální infrastruktury a dostupné nástroje jako jsou například Ansible, Terraform či Puppet. Jednotlivé nástroje jsou zde posupně porovnávány v rámci instalací ...
 • Bezpečnostní systém s využitím mobilních sítí 

  Svoboda, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zabezpečovacího systému, který bude pořízené videozáznamy přenášet pomocí mobilních systémů. Jsou zde vybráni zástupci kamer a pohybových senzorů, které by se při konstrukci mohli ...
 • Board Game User Interface with a Camera 

  Cihlářová, Dita
  Cílem této práce je vytvořit systém, který bude schopen nahradit reálného protihráče ve hře Dostihy a sázky. Hra je snímána kamerou, ze které se obraz přenáší do počítače, kde probíhá zpracování obrazu a identifikace herních ...
 • FTP server pro Windows Mobile 6 

  Černý, Lukáš
  Tato práce se zabývá postupně protokolem FTP, jeho využitím, příkazy a komunikací mezi klientem a serverem. Je probrána platforma Windows Mobile, běhové prostředí .NET Compact Framework, jazyk C# a programování v něm. Dále ...
 • Hodnocení kvalitativních parametrů služeb v datových sítích 

  Gregor, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice QoS v IP sítích. O technologiích pro zajištění kvality služeb, které je nezbytné implementovat v dnešních IP sítích díky velkému nárůstu datových toků. Bakalářská práce je orientována ...
 • Instalace, konfigurace a testování serverových služeb typu DHCP, FTP, VPN, NAT a SNMP v prostředí IPv4 a IPv6 

  Brázda, Libor
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vybrané serverové služby typu FTP, DHCP, VPN, NAT a SNMP a jejich realizaci v operačním systému Windows Server 2008 R2 a linuxové distribuci Debian. V teoretické části práce je rozebrána ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku síťových technologií s použitím různých simulačních nástrojů 

  Vaľuš, Dávid
  Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou operačného systému, simulačneho prostredia a prípravou dvoch laboratórnych úloh na výuku sieťových technológií. V teoretickej časti sú popísané protokoly DHCP, FTP, TFTP, HTTP a ...
 • Možnosti spolupráce prostředí Matlab s dalšími programy a programovacími jazyky 

  Štefek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na možnosti prostředí Matlab. Možnosti ve smyslu sdílení nebo zpracování dat mezi Matlabem a jinými programovacími jazyky a programy. Práce si klade za cíl vytvořit návod a přehled v těchto možnostech ...
 • Návrh internetových stránek 

  Segeťa, Luboš
  Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout internetové stránky odpovídající současným trendům v oblasti tvorby internetových stránek pro firmu MK Servis, která se zabývá prodejem vázací a manipulační techniky, pilových ...
 • Nové laboratorní úlohy v simulačním prostředí OMNeT++ 

  Petrůj, Jakub
  Náplní bakalářské práce je návrh a vytvoření dvou laboratorních úloh v síťovém simulačním prostředí OMNeT++ s rozšířením INET Framework pro předmět komunikační technologie. Součástí je popis simulačního prostředí včetně ...
 • Optimalizace síťových úloh 

  Dražil, Jan
  V dnešní době, kdy se blížíme k úplnému vyčerpání veřejných IPv4 adres, se spoléháme na techniky, které kompletní vyčerpání alespoň oddálí. Jednou z těchto technik je překlad síťových adres. Internetoví poskytovatelé ...
 • Projekt datového centra - strukturovaná kabeláž 

  Hejtmánek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem kabeláže a kabelážních systémů v datových centrech a následným projektováním. Část práce se věnuje měření parametrů metalických kabelů používaných v datových centrech při působícím ...
 • Realizace a optimalizace datového uložiště 

  Holík, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci a optimalizaci datového úložiště, zejména na problematiku návrhů serverů. V práci jsou teoreticky rozebrány dílčí problémy návrhu, především virtualizace, virtualizační ...
 • Realizace víceúčelového serveru na bázi WINDOWS 

  Depiak, Petr
  Práce je věnována poznatkům o síťových službách, které se často vyskytují na serverových systémech. Tyto služby zejména souvisí s úschovou, přenosem a interpretací dat. Jedná se o služby přenosu, které využívají protokoly ...
 • Realizace výceúčelového systému na bázi LINUX 

  Fůsek, Lukáš
  Práce Realizace víceúčelového systému na bázi Linux je zaměřena na výběr vhodné distribuce systému GNU/Linux, všech běžně dostupných síťových služeb poskytovaných servery a implementaci vhodného autorizačního procesu na ...
 • Rozšíření implementace FTP v knihovně libcurl 

  Raiskup, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením implementace protokolu FTP v multiprotokolové knihovně libcurl. Toto rozšíření se týká možnosti stahování sady souborů z FTP, které jsou dány vzorkem obsahujícím zástupné znaky ...
 • Směrovací protokoly pro MANET sítě se zaměřením na QoS 

  Potfay, Attila
  Hlavním úkolem této diplomové práce je simulace směrovacího protokolu AODV (Adhoc On-Demand Distance Vector Routing) v prostředí Network Simulator ns-3, realizovat model MANET (Mobile Ad-hoc Network) sítě, který obsahuje ...
 • Sonda pro monitorování aplikačních protokolů 

  Fukač, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozšířením funkcionality Mikrosondy o detekci a filtrování aplikačních protokolů. Mikrosonda je vestavěný systém, který je určen pro monitorování síťových linek o rychlosti 1 Gb /s. Detekce aplikačních ...
 • Specifika a rozdíly vývoje serverových aplikací na platformě JavaSE a .NET 

  Varga, Ondrej
  V dnešnej dobe modernej technológie by sme asi ťažko našli človeka, ktorý by si vedel predstaviť svoj život bez počítača. Počítačové aplikácie sú vytvorené pomocou neustále sa vyvíjajúcich programovacích jazykov. Medzi ...